1. Card image cap
  วางไม้เท้านำทางมาจับพาย (แป๊บนึง)

  SDGs. 4 10 11 14 15 17

  Card image cap
  ปลูกผักบนโต๊ะแบบเกษตรปลอดภัยตามหลักการยศาสตร์ ณ ศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียนอำเภอนครชัยศรี

  SDGs. 1 2 4 10 17

  Card image cap
  รถเข็นดัดแปลงต้นทุนต่ำสำหรับผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส

  SDGs. 10

  Card image cap
  ทูตกิจกรรมนักศึกษา

  SDGs. 5 10

  Card image cap
  การสร้างความรัก ความสามัคคี จากการเป็นผู้ให้และมอบโอกาสแก่ผู้อื่น

  SDGs. 4 10 17

  Card image cap
  วางไม้เท้านำทางมาจับพาย (แป๊บนึง)

  SDGs. 4 10 11 14 15 17