1. Card image cap
  โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น 2565

  SDGs. 1 4 8 17

  Card image cap
  สานฝันสู่เส้นทางการเป็นเจ้าของธุรกิจ โครงการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ ในสถาบันอุดมศึกษา

  SDGs. 1 4 8

  Card image cap
  รางวัลสถานศึกษาดำเนินการ CWIE ดีเด่นระดับชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566 (ปีการศึกษา 2565)

  SDGs. 4 8

  Card image cap
  ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยมิตรใหม่ขวัญใจทุกคน ภายใต้โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิด U2T for BCG ระยะที่ 2

  SDGs. 1 3 8

  Card image cap
  มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพอนุรักษ์งานพื้นบ้านและศิลปหัตถกรรม ระยะที่ 2 สาขางานศิลป์แผ่นดิน

  SDGs. 8 11

  Card image cap
  กิจกรรมนัดพบผู้ประกอบการประจำปีการศึกษา 2565

  SDGs. 4 8

  Card image cap
  Bartender Upskill Workshop

  SDGs. 4 8

  Card image cap
  การพัฒนาห่วงโซ่คุณค่าการใช้ประโยชน์จากมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง เพื่อแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่มูลค่าสูงสำหรับวิสาหกิจชุมชนในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

  SDGs. 1 4 8